Hilde Van Lysebettens

Welkom in mijn coachingspraktijk in het Blinkhuis! Omdat iedereen straalt en ik graag wil bijdragen. Coaching is daartoe een bruikbaar middel. Gesprekken met mensen voeren. Hen...

Marie-Christine

Marie-Christine komt altijd ‘een beetje’ vroeger wanneer ze vrijwilliger is als stiltebewaarder bij BlinkOut. In dat beetje tijd dat ze vroeger komt, stofzuigt ze vaak...

Philippe

NEST. EEN STILLE KIJK OP DE WERELD. DE STILTEKAMERWij vragen niet om stil te zijn voor jezelfWij vragen je om stil te zijn voor de...

Freddy

16 maart 2016. Ik staar uit mijn raam en ben kwaad op mezelf. Omdat ik opnieuw dezelfde fouten heb gemaakt. En omdat het volwassen leven...

Modder

Kleren kriebelen. Ze wrijven, spannen en trekken tegen. Vers gewassen ruiken ze naar chemische lavendel. Na een hele schooldag stilzitten, luisteren en doen wat er...