Hilde Van Lysebettens

Welkom in mijn coachingspraktijk in het BlinkHuis! Omdat iedereen straalt en ik graag wil bijdragen. Coaching is daartoe een bruikbaar middel. Gesprekken met mensen voeren. Hen...