Op maat gemaakt

Wat heeft jouw vereniging of onderneming nodig om een inclusieve plek te zijn voor mensen met een kwetsbaarheid? Hoe vind je samen een taal om spanningen en verschillen te benoemen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen die wil kan meedoen en opties krijgt om op eigen ritme aan te sluiten? Of deel te blijven uitmaken van de groep, ook wanneer een situatie veranderd?

Het lijkt een complexe uitdaging, maar misschien zijn de oplossingen vrij klein, concreet en simpel. BlinkOut houdt ervan moeilijke situaties bespreekbaar te maken. We delen graag onze expertise, zodat meer organisaties zich comfortabel voelen bij uitdagingen of toenemende diversiteit onder hun (team)leden. 

Op maat van jouw bedrijf

Leer inclusief en efficiënt samenwerken. Met aandacht voor eigen ritme, rust en ruimte. 

Workshops en teambuilding

Naarmate je evolueert in een positie waar je anderen aanstuurt en coacht, zal je merken dat je medewerkers nood hebben aan leiderschap. Tijdens deze workshop leer je omgaan met deze verandering en leer je  hoe je als leider duidelijk, doelgericht en vooral menselijk kan zijn. Gericht naar leidinggevende rollen en HR-medewerkers.

Tijdens deze workshop lichten we één of meerdere neuro divergente uitdagingen uit en bekijken we hoe die effect kan hebben op het professionele leven. We geven concrete handvaten mee om samen tot oplossingen te komen. Deze workshop is gericht op HR-medewerkers.

De gemoederen kunnen al eens hoog oplopen, zowel op het werk als daarbuiten. Noden en grenzen leren (h)erkennen bij jezelf en je teamleden is dan cruciaal. Tijdens deze workshop leer je omgaan met verschillende persoonlijkheden en tegenstrijdige noden. Spanningen kunnen en durven benoemen vormt de sleutel tot vooruitgang. Deze workshop is in eerste plaats gericht op hele teams of groepen HR-medewerkers, team leads en managers.

Je job  kan soms als een strijd aanvoelen, veel todos, meetings en targets die dienen gehaald te worden. Tijdens deze workshop kijken we wat er echt toe doet in jouw professionele leven en geven we je handvaten om je doelen centraal te zetten en houden. Deze workshop is gericht op teams en collega’s.

Tijdens deze workshop leer je hoe je laveert door de grote hoeveelheden advies en tegenstrijdige ideeën. Ook bekijken we hoe je trouw kan blijven aan de missie en visie van je startup zonder rigide te worden. Deze workshop is in eerste plaats gericht op hele teams of groepen HR-medewerkers, team leads en managers.

Een project opleveren betekent vaak met een team intens en lang samenwerken, door weer en wind. Tijdens deze workshop leer je hoe je een ijzersterke ploeg ontwikkelt met behulp van een solide basis van transparante en verbindende communicatie. Deze workshop is in eerste plaats gericht op hele teams of groepen HR-medewerkers, team leads en managers.

Je legt als bedrijf heel wat gewicht in de schaal voor je klanten, vaak zit je op een emotionele rollercoaster. Hierover praten met je teamgenoten (of zelf met je klant) vraagt om jezelf bloot te geven en best wel wat moed. Tijdens deze workshop leer je je standpunt innemen en jezelf emotioneel ontluiken. Je leert hoe je kan omgaan met je emotioneel kompas tijdens je projecten en in omgang met je klanten. Workshop vooral voor start-ups, scale-ups en kleine teams.

Een groot project is vaak een avontuurlijk verhaal van vallen en opstellen, tijdens deze workshop leren we omgaan met uitdagingen, tegenslagen en hoe je tijdens je project je doel voor ogen kan houden. Deze workshop is in eerste plaats gericht op hele teams of groepen HR-medewerkers, team leads en managers.

Hoe je over jezelf en functie denkt is ongelooflijk belangrijk om vooruit te geraken, want jouw mindset kleurt je acties, je bedrijfscultuur en je resultaten. Tijdens deze sessie bekijken we die mindset van naderbij en leren we omgaan met meer en minder behulpzame overtuigingen tijdens het ondernemen. Deze workshop is in eerste plaats gericht op hele teams of groepen HR-medewerkers, team leads en managers.

Trajecten

DraagVvac staat letterlijk voor het draagvlak dat we creëren, op maat gemaakt volgens de noden en behoeften van jouw team en de organisatie. Meer…

Op maat van jouw vereniging

Een samenleving zonder kwetsbaarheid bestaat niet. In ieders leven zijn er heftige periodes, stressvolle situaties en lastige momenten. Vaak vallen op zulke momenten de vrijetijdsactiviteiten het eerst weg. Dat is jammer, want net daar vinden we vaak bondgenoten, begrip, verbinding en concrete mogelijkheden om hulp te vragen als dat nodig is. De banden die we in ons verenigingsleven smeden zijn vaak een cruciale factor voor een gezonde veerkracht.

Voor je team

Je inzetten in een vereniging of project is een keuze uit engagement en drive. Tegelijk doen we in onze vrije tijd graag iets dat ons oplaadt, ontspant of positieve energie geeft. Niet altijd gemakkelijk. Ook als er persoonlijke dingen spelen. Je daar bewust van worden en een beeld hebben van de grenzen waar je vereniging tegenaan botst is dan cruciaal om deze engagementen duurzaam en in balans te kunnen blijven doen.

In de vrije tijd hebben we het liefst ‘leuk’ en voelen we ons verbonden met elkaar. Tegelijk verenigen we ook mensen van verschillende levensovertuigingen, en levenswandels. Er zijn verschillende noden en verschillende ideeën over hoe dingen georganiseerd kunnen worden. Dan ontstaat een spanningsveld. Dat houden we liever zo klein mogelijk. Door het te durven benoemen, kan het bekeken worden en aangepakt of aangepast worden.

Goede afspraken maken goede vrienden. Je hebt als vereniging doelen en een financiering en plichten. het is een evenwichtsoefening om net zoals de werkvloer de vereniging te organiseren. Hoe bewaak je dat spanningsveld en zorg je ervoor dat inspraak en feedback op een informele manier georganiseerd geraken? Dit is een workshop of traject in je organisatie waar we samen met jou en je deelnemers in dialoog gaan.

Deelnemers met een kwetsbaarheid voeren vaak al een onzichtbare heldentocht uit om aanwezig te zijn op je avond, feest of bijeenkomst. Wanneer we ze er dan zijn verwachten we vaak dat ze ‘mee doen’ zoals al de rest. Terwijl het een eenvoudige ingreep in de context; de zaalindeling, de vrijwilligerstaken, de timing… kan zijn waardoor ze vaker en beter mee kunnen met wat je organiseert. Dit nemen we in deze workshop of traject onder de loep. 

Participatietraject met lokale ervaringsdeskundigen, waarbij we een opleiding verzorgen voor mensen die buddy willen zijn voor zij die in de organisatie onzichtbare drempels confronteren die gemakkelijker overwonnen worden als je er niet alleen voor staat. We maken concreet wat iemand nodig heeft en gaan op zoek naar hoe we daar op in kunnen gaan. Dit zonder over grenzen te gaan aan beide zijden. Heldere afspraken zorgen voor haalbaarheid.

Het je zicht op drempels die mogelijks in jouw organisatie voor minder instroom zorgen? Hoe match je de noden van vrijwilligers, deelnemers, leden aan de noden van je vereniging? En hoe doe je dit zonder anderen of jezelf te wringen in bochten die onconfortabel en niet duurzaam zijn? Daar denkt BlinkOut graag over na samen met jullie. We brengen geen pasklare antwoorden mee maar kijken naar de mogelijkheden van jullie vereniging.

Voor je leden

Bots je tegen je grenzen? Voel je dat je vaker dingen afzegt die je graag wil doen omdat je anders niet genoeg energie overhoudt voor wat je ook moet doen? Confronterende vragen misschien, maar door de dingen te benoemen kunnen we ze bekijken en met zachte kracht veranderen. Tijdens deze workshop wisselen deelnemers uit en inspireren ze elkaar om kleine, concrete en haalbare stapjes te zetten naar meer veerkracht.

Hoe vaak hoor je jezelf zeggen ‘dat lukt toch niet.’ of beperk je jezelf in mogelijkheden en oplossingen vinden, omdat je geloofd dat het niet voor je weggelegd is? Wanneer we ons vastrijden in belemmerende overtuigingen blijven we op de status quo staan en verminderd onze impact of onze persoonlijke groei. In deze workshop help je elkaar om belemmeringen om te denken.

Overprikkeling is steeds meer een onderdeel van onze samenleving. Veel meer dan vroeger worden we geconfronteerd met schermen, boodschappen, lawaai en noem maar op. Je kan wegblijven maar dan lonkt isolement en eenzaamheid. Dus daarom deze workshop, om er anders mee om te gaan. Samen ook, zodat je elkaar begrijpt als er even een ‘ontprikkeling’ nodig is.

Gespreksvorm waarbij we  gemeenschappelijke ervaringen benoemen en daarnaast de verschillen zichtbaar maken waardoor jullie een genuanceerder beeld krijgen van de samenwerkingen en de dynamieken in jullie vereniging.

Tijdens deze workshop lichten we kwetsbare uitdagingen uit en bekijken we hoe dat effect kan hebben op het dagelijkse leven. We vertrekken vanuit het verhaal van iemand in de organisatie en begeleiden een gesprek over concrete drempels, maar vooral mogelijkheden.

Tijdens deze sessie leren deelnemers ideeën en ambities op een gestructureerde manier belichten en concretiseren vanuit inspiratie en creativiteit zonder druk. Op die manier komen die ideeën naar boven die onder de waterlijn niet tot bij de groep als geheel geraken.