Inclusieve werkvloeren

Bij BlinkOut zijn we ervan overtuigd dat werkomgevingen het meest werkbaar worden door aanpassingen te doen aan de situatie, en niet door mensen te veranderen. Met ons traject streven we ernaar om samen een meer transparante werkplek te creëren, waar alle medewerkers kunnen bijdragen, hun competenties kunnen ontwikkelen en waar spanningen bespreekbaar zijn. Wij staan zij aan zij met werknemers, werkgevers, HR-medewerkers en anderen. Ons doel is om daadwerkelijke cultuurveranderingen teweeg te brengen, met dialoog en veerkracht als kernwaarden.

Deze dienstverlening doen we in 2 partnerschappen
All Inclusive en HRwijs

All Inclusive - Bestemming iedereen inbegrepen

©Sien Verstraeten

Ondernemers staan vandaag voor tal van uitdagingen

 • Herstel na spanningen, onenigheid, veranderingen…
 • Instabiliteit door hoog verloop of langdurige ziekte
 • Structurele veranderingen binnen de organisatie
 • Anders denken in kaart brengen
 • Verschillende noden binnen het team in dialoog brengen
 • Kwetsbaarheid en drempels zichtbaar en benoembaar maken
 • Eigen grenzen aangeven in leiderschap
 • Trauma Informed leiding geven
 • Burnout preventie
 • Moeilijke gesprekken kunnen en durven aangaan
 • Helderheid scheppen in verwachtingen
 • Conflicten en spanningen benoemen

Complexe en veelzijdige uitdagingen vragen om een multidisciplinaire aanpak en duurzame oplossing. Daarin maken BlinkOut, Emino, Acerta, IDEWE, Hefboom, The Shift, Duo for a Job en Agentschap Integratie en inburgering Amal en Atlas het verschil. Overtuigd van de kracht van een inclusieve arbeidsmarkt vormen we een sterk partnerschap om bedrijven te ondersteunen in de groei naar meer inclusie

Met All Inclusive – Bestemming iedereen inbegrepen verankeren we duurzame veranderingstrajecten met als doel een inclusieve werkvloer. We gaan effectief aan de slag rond cultuurverandering en inclusief ondernemen door concrete veranderingen te realiseren op werkvloeren.  

Wat gaan we doen?

Waarom instappen in dit traject?

Europa WSE (logo)

All Inclusive is een dienstverlening van

Logo Emino
Logo Acerta
IDEWE logo
Logo Amal
Logo Duo for a job
Logo Agentschap Integratie & inburgering
Logo Atlas
Logo Hefboom

HRwijs Inclusief - Groeilabo

Project inclusieve werkvloeren als partner bij HRwijs Inclusief

 Werkvloeren zonder conflict bestaan niet.

En moeilijke gesprekken zijn moeilijk. Punt. Redelijke aanpassingen op de werkvloer lijken soms onredelijk veel energie te kosten, terwijl het niet aan goodwill ontbreekt. En ondertussen raast ook de privé context door en zoek je naar veerkracht in je team naast wilskracht. BlinkOut werkt met heel het team en is medestander van zowel teamleden als leidinggevenden. We formuleren geen pasklare oplossingen maar brengen werkvormen mee die dialoog vergemakkelijken en aanpassingen klein en concreet kunnen maken. Wanneer we de dingen kunnen benoemen, kunnen ze aangepakt worden.

HRwijs inclusief is een initiatief van: Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind, Zorgnet-Icuro, Verso en VIVO. Het realiseren van de groeilabo’s wordt gedragen door JobRoad, BlinkOut, Emino, I-Diverso en IN-Z

Wat gaan we doen?

Waarom instappen in dit traject?

Europa WSE (logo)

Groeilabo:
spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken – Leuven

Groeilabo: 
redelijke aanpassingen op de werkvloer – Gent 

(dit kick-off moment wordt gecombineerd met het kick-off moment van Groeilabo spanningen in Leuven)

Webinar: Kwetsbaar leiderschap

Dit lunchwebinar op donderdag 13 juni laat je kennismaken met onze werkwijze en framework. Maak het meteen concreet