Webinars voor jouw team

Ontdek de inspirerende webinars van BlinkOut!

Bij BlinkOut weten we dat bedrijven, organisaties en verenigingen een intense mix van persoonlijkheden, talenten, draagkracht en competenties bezitten. Als het goed zit staan de neuzen in dezelfde richting en varen jullie koers naar een ambitieuze horizon. 

Tegelijk vallen steeds meer mensen uit de boot en zijn we in teams vaak op zoek naar draagkracht en veerkracht.
Of het nu gaat over vrijwillige inzet, betaald werk of ondernemerschap, we willen allemaal graag meer ruimte voor rust, ontspanning en op eigen ritme kunnen deelnemen. Maar hoe doe je dat?

Onze webinars zijn ontworpen om moeilijke onderwerpen concreet en bespreekbaar te maken. Samen met de deelnemers exploreren we het thema en brengen we werkbare modellen en denkkaders mee die jou en je team kunnen steunen om duurzame verandering te brengen, met dialoog en veerkracht als kernwaarden.

Webinar: Kwetsbaar leiderschap

Komende webinars: 

 • Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken
 • Kwetsbaar leiderschap
 • Redelijke aanpassingen op de werkvloer·         
 • Moeilijke gesprekken op de werkvloer
 • Veilige werkplek
 • Neurodiversiteit in je teams
  • Autisme in je team
  • Borderline in je team
  • HSP in je team
  • Pijn in je team
  • ADHD  in je team
  • Depressie in je team
  • Trauma in je team
  • Angst in je team
  • Rouwen in je team