Inleiding en samenvatting van het beleid

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 1. Sitebezoek en reageren op de blog
 2. Contact met de gebruiker
 3. Contacten beheren en berichten verzenden
 4. Sociale functies
 5. Analyse
 6. Hosting- en back-endinfrastructuur
 7. Weergave van content van externe platforms
 8. Interactie met externe sociale netwerken en platforms.

  Inhoud

  Met welk doel verwerken we jouw gegevens?

  Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door BlinkOut. Deze worden hieronder toegelicht.

  Onder het soort gegevens dat BlinkOut zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; e-mailadres; Gebruiksgegevens; Cookie; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes.

  Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

  Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BlinkOut via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en tekstbeschrijving.

  Openbaar profiel

  Gebruikers kunnen een openbaar profiel maken dat andere Gebruikers kunnen bekijken. Naast de verstrekte Persoonsgegevens, kan dit profiel interacties van de Gebruiker met BlinkOut bevatten.

  Verzamelde Persoonsgegevens: voornaam; achternaam; afbeelding; e-mailadres; website.

  BlinkOut stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van BlinkOut. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  De website van BlinkOut verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

   Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

   Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze aanbieders (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

   Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website.

   BlinkOut mag binnen de EU verzamelde Persoonsgegevens alleen op basis van een specifieke rechtsgrond doorgeven aan derde landen (d.w.z. een land dat geen deel uitmaakt van de EU). Een dergelijke doorgifte van Persoonsgegevens is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgronden. Gebruikers kunnen bij de Eigenaar navragen welke rechtsgrond van toepassing is op elke specifieke dienst.

   Doorgifte van Persoonsgegevens van de EU en/of Zwitserland naar de VS op basis van het Privacyschild (BlinkOut)

   Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU of Zwitserland naar de VS uitgevoerd overeenkomstig het Privacyschild tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Persoonsgegevens worden in het bijzonder doorgegeven aan diensten die zelf een verklaring afleggen in het kader van het Privacyschild en daarmee een passend beschermingsniveau van deze doorgegeven gegevens garanderen. Alle diensten staan vermeld in het relevante artikel van dit document en de diensten die het Privacyschild naleven kunnen worden onderscheiden door hun privacybeleid te controleren en eventueel ook door specifiek te controleren op naleving van het Privacyschild in de officiële Privacyschildlijst. Het Privacyschild garandeert Gebruikers ook specifieke rechten waarvan de meest actuele stand van zaken te vinden is op de website van het US Department of Commerce.
   Persoonsgegevens mogen uitsluitend vanuit de EU of Zwitserland naar de VS worden doorgegeven naar diensten die niet of niet meer zijn aangesloten bij het Privacyschild op basis van andere geldige rechtsgronden. Gebruikers kunnen de Eigenaar vragen om meer informatie over dergelijke rechtsgronden.

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

   Onze Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

   Delen van persoonsgegevens met derden

   We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

   Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Naam
   Beschrijving
   Verwerkingslocatie
   Verzamelde Gegevens
   Google Analytics
   Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van BlinkOut, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
   Ierland
   Gebruiksgegevens, Cookies
   Matomo
   Matomo stelt ons in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.
   Nederland
   Gebruiksgegevens, Cookies
   YouTube
   YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
   Ierland
   Gebruiksgegevens, Cookies
   Facebook
   De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.
   Ierland
   Gebruiksgegevens, Cookies
   Linkedin
   De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.
   Verenigde Staten
   Gebruiksgegevens, Cookies
   Twitter
   De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.
   Verenigde Staten
   Gebruiksgegevens, Cookies
   MailChimp
   Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC. Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met BlinkOut. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor BlinkOut of na het doen van een aankoop.
   Verenigde Staten
   Voornaam, Achternaam, Emailadres, Gebruikgegevens
   Combell
   De website en back-ups van Deze Website worden gehost bij Combell. Gegevens die jij achterlaat op Deze Website zijn op de servers van Combell opgeslagen.
   België
   Gebruiksgegevens

   Waar worden mijn gegevens verwerkt?

   De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van BlinkOut en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land.

   Wanneer we uw persoonlijke data overdragen aan andere landen, buiten de Europese Unie, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke data uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met dit privacy document en dat voldoende beschermingsmaatregelen genomen zijn om uw persoonlijke data veilig te stellen.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken?

   BlinkOut gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

   Op welke manier beveiligen we jouw gegevens?

   • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
   • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
   • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
   • De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
   • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

   Wat zijn jouw rechten?

   1. Recht op inzage

    Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BlinkOut vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BlinkOut. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

   1. Recht op rectificatie

    Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door BlinkOut.

   1. Recht op overdracht

    Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BlinkOut opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BlinkOut al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

   1. Recht op wissen van gegevens

    Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BlinkOut vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

   1. Recht op het indienen van een klacht

    Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, als je vindt dat BlinkOut niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

   2. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

    Wil jij niet dat BlinkOut jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via eb.tuoknilb@ycavirp onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

   U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.

   Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

   Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

   Wat zijn jouw plichten?

   BlinkOut verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BlinkOut via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BlinkOut de betreffende dienst niet aanbieden.

   Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BlinkOut met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

   BlinkOut behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BlinkOut dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BlinkOut te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

   Deze Website (of deze Applicatie)

   De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

   Gebruiker

   De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

   Betrokkene

   De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

   Persoonsgegevens (of Gegevens)

   Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

   Gebruiksgegevens

   Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

   Wijzigingen in het privacybeleid

   Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

   Meest recente update: 11 mei 2021

   Heb je nog vragen?

   Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

   Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke 
   BlinkOut vzw, Vlaanderstraat 53, 9000 Gent, België

   Eigenaar contact e-mailadres: eb.tuoknilb@ycavirp