Ode aan de kwetsbaren

Ode aan de kwetsbaren

Wij, de drempelmensen.

Wij zijn de zachte activisten
wij doen,
zelfs zonder het te weten
aan het activisme van het kwetsbare,
het onzichtbare en het ongehoorde,
dat zonder gehoord te worden
toch zoveel te vertellen heeft,
dat met een verzwakte stem,
toch hard kan schreeuwen,
een beschavingsschreeuw
tegen het te druk.

Omdat wij levende wezens zijn,
bewaarders van de Aarde,
die hier zijn
en hun heel eigenste,
noem het het eigengereide,
eigen-aardige en zeker aardige
bijdrage doen aan het leven.

Wij vertellen grote verhalen
over geminimaliseerde heldentochten.

Wij zijn niet bekend, maar meestal wel gekend,
toch door onszelf.

Wij zijn de creatievelingen, de artistiekelingen,
de verbinders, de herstellers en de helers.

Wij zijn de leiders en de begeleiders van het kleine en de nood,
van het miskende en het nog ongekende.

Wij zijn de stille rebellen, de vaandeldragers, de kanariepieten
in de moeilijke mijnen en de pianisten op wie men wel eens schieten wil.

Wij zijn de waarheidsvinders, de buiten de hokjes vallers en denkers,
de zachtmoedigen, de gevoeligen, de zorgzamen.

Wij zijn de geschaafden, de complexen, de rechtkruipers en rechtzetters,
de gevallenen die durven opstaan en oeps,
ook weer durven vallen.

Wij zijn de kritischen, de spelers, de acteurs,
aanwezig in de coulissen van het wereldtoneel,
wachtend om te kunnen blinken, op en uit.

Wij zijn de vertragers en de verstillers, de begeesteraars,
de minners der natuur
van wie wij de kinderen zijn.

Wij zijn de bewegers, de dansers, de belichamers van het bezielde leven,
maar niet zielig.

Wij zijn de vindingrijken, de hoekjes-affers, de scheven, de eerlijken,
de recht-door-zeeërs en de durvers,
van het eerste uur.

Omdat wij, tegen de geluksideologie in,
durven en kunnen ongelukkig zijn,
vermits ook dat zinvol is.

Wij zijn de zwervers, de dwalers en de afdwalers
die nieuwe plaatsen en wegen ontdekken
en daardoor meestal onverwachts op het schone stuiten.

Wij zijn de bruggenbouwers, de avonturiers, de veranderaars,
de transformisten
die een spoor van diepe wijsheid achterlaten.

Wij zijn de lankmoedigen, de andersheden, de originelen, de gelaagden,
die ondanks al hun drempels, hindernissen en beperkingen
de wereld mooier en beter maken.

Wij zijn de vermenselijkers en de verzachters van het Leven
dat in al haar kwetsbaarheid
juist haar grote waarde toont.

 

© Eva Maeckelberghe

Eva bracht haar ‘Ode aan de kwetsbaren’ live tijdens de introductie van Samen Anders Werken, editie 11. De opname kan je hier her-beluisteren.