Onze Missie

BlinkOut sloopt overal waar we komen, met zachte kracht, onzichtbare drempels tussen mensen. Drempels die echte verbinding in de weg staan. Vanuit de expertise van mensen met onzichtbare drempels maken we de samenleving toegankelijker.

Concreet

We gaan aan de slag met onzichtbare drempels.

We bieden een centrale plek in de binnenstad waar rust, stilte en zijn primeert. Een vrijwilligers- en professionele werking opzetten die mensen tot zichzelf laat komen, van binnenuit laat stralen.

Jongeren, kwetsbare groepen of mensen in een moeilijke periode versterken door het inzicht in zichzelf en hun omgeving te vergroten en hen tools te geven om te communiceren over hun noden en hun sterktes. We organiseren workshops, groepssessies en ontmoetingsmomenten.

De maatschappij informeren, inspireren en sensibiliseren door een inhoudelijk aanbod voor scholen, bedrijven en andere organisaties.

Bekijk alvast het filmpje waarin An meer uitleg geeft over onze werking. 

Onze Visie

Vertrekkende vanuit de veerkracht die nodig is om vanuit kwetsbaarheid en kwetsbare momenten de wereld in te stappen, faciliteert BlinkOut een plek en methodiek waar die veerkracht echt gezien wordt. We geven een stem aan al die kwetsbare krachtige mensen en distilleren vanuit hun perspectief antwoorden op maatschappelijke uitdagingen zoals toegankelijkheid en inclusie, maar ook stress, overprikkeling en eenzaamheid.

2017

Er was eens…

Neen he! Niet zo’n begin!

Normaal volgt dan een lang, voorspelbaar verhaaltje.
Maar voor het verhaal van BlinkOut neem ik jullie graag kort op krachtig sleeptouw.

Here we go!

28 december 2017

An en Natalie vinden elkaar in NEST met een plan dat recht vanuit hun hart stoomt. De hersengolven die ze samen maken zijn spectaculair vanaf het begin en de hartsgolven zorgen voor springtij. Wie hun kent, weet dat hun mond nog steeds overloopt van liefde en enthousiasme voor BlinkOut. Omdat ze alle twee vanuit hun persoonlijk verhaal echt diep geloven dat iedereen, maar echt Iederéén straalt vanbinnen.
BlinkOut vzw werd opgericht! Impact maken doe je door je netwerk mee aan te spreken. Dus worden er vanaf het prille begin drie gepassioneerde vrouwen bij gezocht om die golven verder kracht te geven. Elk vanuit een persoonlijke drive en overtuiging geloofden ze in dit verhaal.

Fantastische madam 1: Natalie Deviaene
Fantastische madam 2: An Dours
Fantastische madam 3: Cis Schiltmans
Fantastische madam 4: Katrien Miechielssens
Fantastische madam 5: Petra Vandeputte

Voor de ontstaangeschiedenis van prille BlinkOutrelatie tussen Natalie en An… Kijk eens naar het filmpje hier rechts! 😃

Tijdlijn 2018
Tijdlijn 2019

2018

Nog enkele dagen om te proosten en te klinken op onze oprichting… Want 2018 was er snel! Het moment om écht van start te gaan. Ons eerste werkjaar! Een jaar van inrichten, uitproberen en onderzoeken, delen, luisteren en verbinden, verhuizen, ont-moeten en “blinken”.

Een mijlpaal voor ons, was de verhuis naar ons nieuwe pand in mei 2018. Er was duidelijk nood aan stilte in de stad, een oplaadplek voor iedereen en een veilige ruimte waar kwetsbaarheid en eigen ritme centraal staan. Blij dat we deze unieke locatie midden in de stad hebben ‘gevonden’, waar stilte kan gedijen, de inrichting structuur en rust brengt en waar ook een veilig, huiselijk gevoel aanwezig is. 

Wat stond er dat jaar verder op het programma?

 • Verder investeren in BlinkHuis
 • Investeren in onze eigen veerkracht
 • Activiteiten en vormingen organiseren
 • Fondsenwerving

2019

En dan, 2019. Een welgekomen jaar. We hadden onze draai gevonden en wat hadden we goesting om met BlinkOut verder naar buiten te treden!

De belangrijkste mijlpalen voor ons waren:

 • Het BlinkHuis werd binnen en buiten verder verfraaid.
 • Het eerste grote meerjarenproject ‘kLink werd goedgekeurd
 • De eerste betaalde medewerkers gingen aan de slag vanaf kwartaal 4.
 • We stelden een enorme groei vast in het aantal vaste gebruikers van het BlinkHuis. Opnieuw heel wat nieuwe vrijwilligers op de teller die aansluiten bij de BlinkOut community. 

Ook gingen we fijne samenwerkingen aan met partners:

 • BlinkOut werkt samen met Participate bij de ontwikkeling van diverse ondersteunende tools voor mensen met autisme. We slaan de handen ook in elkaar om inspiratiedagen voor professionals te organiseren.
 • Ook met Silence for Peace is er een samenwerkingsverband. Hier is sprake van een initiatief van diverse organisaties die nastreven om vanuit stilte bij te dragen tot vrede in onszelf en vrede in de wereld. Centrale activiteit is een sit-in, wat dit jaar doorging op de Korenmarkt.
 • Daarnaast legde Curieus contact met ons en zorgde BlinkOut, op hun vraag, voor een heuse stiltekamer tijdens het Festival van de Gelijkheid. We namen ook deel aan een panelgesprek dat plaatsvond tijdens dit festival.

BlinkOut komt ook meer en meer op de radar te staan van Stad Gent. En we maakten kennis met heel wat lokale dienstsverleners. We leerden elkaar en elkaars werking beter kennen. Zaadjes werden geplant voor toekomstige samenwerkingen, voor een ruimer aanbod.

Een project waar we éxtra trots op zijn, is het ‘kLink-traject, een heractiveringstraject voor mensen met onzichtbare kwetsbaarheden. Hierbij kan gewerkt op eigen tempo rond eigen gekozen thema’s over persoonlijke groei en/of rond heractivering op een werk-plek. Voor ‘kLink is er sinds 2019 een mooie samenwerking met tewerkstellingspartners als VDAB, GTB, OCMW en ESF zelf om het ESF-project te lanceren.

2020

Onze eerste twee jaren waren dus hard werken, maar ook hart werken. Twee jaar waarin we zonder middelen, 40 vrijwilligers regelmatig verwelkomen, veel praten, veel bedenken, veel aan de kar trekken, veel prachtige momenten. Kleine tegenslagen, Grote impact en drive. Onze werking heeft zoveel potentieel, zoveel nog in zich. De groei is zo snel gegaan waardoor we een bevestiging krijgen van de nood die aanwezig is in onze omgeving, in de maatschappij. We krijgen ook meer en meer vraag naar samenwerking, naar een uitbouw van een dergelijk initiatief in andere locaties.

En dan… 2020

Onze missie en visie willen we graag verder  uitdragen in Vlaanderen. Onze steen bijdragen in een maatschappij die steeds meer en meer nood heeft aan verbinding, versterken van kwetsbaren door ze een ruimte te geven waar ze een meerwaarde voelen.

An blikt even terug op de voorbije drie jaar met deze zachte krachtige tekst.

Dag Blinker

Oh what a difference a year makes!

2019 eindigde met een nieuw begin… Ons ‘kLinktraject schoot uit de startblokken. We hadden een team, collega’s en ons huis bruiste van leven. We ontdekten steeds dieper hoe waardevol onze missie is. Met zachte kracht onzichtbare drempels slopen die verbinding tussen mensen in de weg staan. Het zat lekker. Als gegoten. Workshops, schone ontmoetingsmomenten, kruisbestuiving met partners in huis…

En dan stonden we ons, op een vrijdag in maart, plots af te vragen of we zouden sluiten. Het leek zo onwezenlijk. Dicht doen?! Ons huis leeg… En toen waren ook de straten leeg. Toen ging alles dicht. Het was een omschakeling die we graag met jullie maakten. Thuis werken, zoomsessies en workshops. Weekly Wednesdays en wandelcoaching.

Als ik eerlijk ben… deden veel mensen die ik coach, het eigenlijk beter dan ik. Ik botste zo loeihard tegen mijn eigen kwetsbare hoofd. Tegen de grenzen van wat ik kon en wou voelen. Ik herinner me dat ik huilend werd opgepikt door mijn moeke. Huilend omdat ik ‘mijn mensen’ in de steek moest laten om voor mezelf te zorgen. Ik was niet de heldin die ik zo graag wou zijn.

Gelukkig zijn we collega’s in kwetsbaarheid. Enkele telefoontjes met Natalie, met collega’s, enkele dagen tot rust komen en mijn roots terug voelen hielpen me terug bij BlinkOut aansluiten, online.

Ik herinner me hoe ik opnieuw huilend in ons huis stond, eens ik terug kon komen. Huilend van ontroering omdat ik de verbinding, de schoonheid van ons werk in alle hoekjes kon beginnen oprapen. Hoe het huis zachtjesaan kon herleven. Zelfs opnieuw kon stralen tijdens Laden en Lossen. Onze bescheiden Gentse Feesten. Met liters ontsmettingsalcohol die de vernis ven de stoelen wreef, mondmaskers en bubbels, … Maar ook met muziek, performance, verbinding en zon. Oh wat waren jullie mooi!

Ons huis kon terug in zijn plooi vallen. We pikten de draad terug op en het weefwerk van onze community ging verder. Co-workers erbij, nieuwe partners, bestuurders en een duw in de rug toen ons 5-jaren plan subsidies ontving. Plannen om BlinkOut ook buiten Gent te vestigen en onze impact dieper in onze samenleving te zetten. Verbinding, Rust, Ritme, Ruimte. In 2020 werd steeds duidelijk hoe veerkrachtig kwetsbaarheid kan zijn, hoe we elkaar nodig hebben. Ikzelf leerde nog blijer zijn met kleine momenten, met knuffels, met gewoon gezien en gehoord kunnen worden.

Oh lieve Blinker, what a difference a year makes!

Ons huis is nu opnieuw nog even dicht, maar we wandelen ons licht deze dagen de stad door. Elk natuurdomein in de omtrek hebben we verkend met wandelingen en we blijven uitreiken. Over de drempels en maatregelen heen… Oh wat zijn we dankbaar voor de veerkrachtige groei! Ons team breidt ook opnieuw uit, dus vanbinnen bruist het hier wel al.

We kijken uit naar het moment waarop we de deur opnieuw open mogen gooien. Het moment waarop we elkaar lachend, of huilend, opnieuw in de armen kunnen vallen en zeggen: ‘Welkom Schone mens!’ Of het moment waarop we een minuutje stilte kunnen nemen samen. En diep, diep voelen dat het goed is. Dat we samen zijn. Dat we helemaal OK zijn. Helemaal OK zoals we zijn.

Tot binnenkort Blinker. Tot gauwer dan gisteren…

Liefs,
Warme groet,

An