Update februari 2021
Content, dat zijn we!

Januari 2021 kondigde voor ons niet alleen het einde van een ronduit vreemd jaar aan, maar vormt tegelijk ook de start van een nieuwe beleidsperiode. Sinds januari 2021 treden we toe tot het decreet sociaal-cultureel werk.

Ook al hebben we al enkele jaren op de teller, we zijn heel erg blij met deze erkenning! Maar wat betekent dit juist? Iedereen weet dat we steevast een sterk gedreven netwerk van vrijwilligers en Blinkers hebben. Maar met deze erkenning kunnen we nog meer instaan voor een professionele ondersteuning van ons team én inzetten op verbreding van onze werking. We vestigen onze aandacht nog meer op versterking van netwerken en psychische kwetsbaarheid. 

Wist je trouwens dat Gent op dit moment opvallend goed gerepresenteerd is als uitvalsbasis voor veel organisaties? Onze fantastische stad heeft duidelijk een goede voedingsbodem om sociaal-culturele projecten/organisaties op poten te zetten 😉

Wil je graag kennis maken met de andere ‘newbies’ binnen het decreet sociaal-cultureel werk? Lees hier het volledige artikel. 

BlinkOut sloopt overal waar we komen,
met zachte kracht,
onzichtbare drempels tussen mensen.
Drempels die echte verbinding in de weg staan.

Sinds 28 december 2017 werken we vanuit deze missie aan een meer inclusieve, solidaire, toegankelijke en vooral warme en verbindende samenleving.

Onze samenleving is snelveranderend, onzeker, complex en dubbelzinnig. De impact hiervan is veel groter bij mensen met een kwetsbaar profiel. Meer & meer mensen kunnen moeilijk over-leven/goed-leven, want ze voelen een constante druk om te voldoen aan de verwachtingen. 

Wat vinden wij belangrijk?

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Autonomie
  • Competenties

Dat zijn de noden en behoeften die we ervaren bij onze doelgroep (deelnemers, vrijwilligers, workshopgevers, organisaties…). Te veel mensen vallen uit de boot omdat er onzichtbare drempels zijn en omdat ze zich niet veilig voelen. Er is gebrek aan verbinding, vaak door onbegrip van de omgeving. 

We sensibiliseren, informeren en inspireren. We bieden ‘veilige’ plekken. Dit zijn plekken waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, zich veilig voelen, hun maskers mogen afleggen, geloofd worden en waar echte verbinding mogelijk is.

Geïnteresseerd om méér te weten en te lezen over onze aanvraag voor deze erkenning?

Lees de kern van ons verhaal hier.

Want iedereen straalt vanbinnen.