Hilde Van Lysebettens

Welkom in mijn coachingspraktijk in het BlinkHuis! Omdat iedereen straalt en ik graag wil bijdragen. Coaching is daartoe een bruikbaar middel. Gesprekken met mensen voeren. Hen...

Babette

Babette praat niet veel. Babette heeft het vroeger waarschijnlijk niet altijd makkelijk gehad. Wat er juist gebeurd is op haar vorig verblijf zullen we nooit...