“We leren bedrijven dat er geen supermensen bestaan”

BlinkOut versterkt organisaties door meer inzicht in zichzelf te krijgen

In onze snel veranderende en vaak veeleisende maatschappij met een overvloed aan prikkels is er weinig ruimte om af en toe wat te vertragen. Veel mensen – ook medewerkers van jouw bedrijf – hebben daar om diverse redenen nochtans nood aan. BlinkOut wil deze kwetsbare groep een stem geven door met zachte kracht de onzichtbare drempels die verbinding en begrip in de weg staan te slopen. “Wij versterken mensen, organisaties en de samenleving met de kracht van kwetsbaarheid”, zegt Dries Robberechts, business developer bij BlinkOut vzw. “Bedrijven en bedrijfsleiders proberen we vooral te tonen dat mensen grenzen hebben en dat iedereen daar wel eens tegenaan botst.”

BlinkOut vzw is opgericht in 2017 in Gent en is sinds 2022 ook actief in Mechelen. De vereniging wil mensen met onzichtbare drempels leren hoe ze vanuit hun sterktes de wereld kunnen instappen. “Mensen zijn nu eenmaal verschillend”, legt Dries Robberechts uit. “We gaan allemaal op onze eigen manier met de wereld om. We hebben ons eigen verhaal en onze eigen kwetsbaarheden. Voor sommige mensen werpen die kwetsbaarheden drempels op, waardoor ze het uitdagend vinden om in de maatschappij te functioneren. Bijvoorbeeld mensen die hoogsensitief zijn of autistisch zijn. Maar ook personen die een burn-out hebben of in een rouwproces zitten. Bij BlinkOut bieden we een veilig kader om het erover te hebben en ondersteunen we mensen bij het zoeken naar de juiste taal en tools om hun drempels bespreekbaar te maken. In een volgende stap gaan we op zoek naar hefbomen om hiermee om te gaan, zowel in de privésfeer als op het werk.”

Individuele trajecten

Dit doen ze in de eerste plaats in het BlinkHuis op de Tichelrij in Mechelen, waar iedereen vrijblijvend kan en mag binnenspringen voor een bezoek aan de stiltekamer of voor een babbel met één van de vrijwilligers. “Daarnaast kan je in het BlinkHuis als individu deelnemen aan allerlei activiteiten en instappen in versterkende trajecten waarbij we psychologische zorg bieden”, vertelt Liesbet Sourbron, eerstelijnspsycholoog en vormingsmedewerker bij BlinkOut. “Op die manier stimuleren we bij mensen meer ‘zelfwerkzaamheid’ in het omgaan met hun onzichtbare drempels. Tegelijk willen we ook het netwerk rond deze mensen versterken in het leren omgaan met zaken zoals neurodiversiteit en psychische kwetsbaarheden. Aan die zijde merken we vaak wel goede wil, maar leven er evenveel vragen rond ‘hoe pakken we het aan als…?’. Om die reden ontwikkelt BlinkOut ook trajecten en workshops op maat van organisaties en bedrijven. “We geloven dat ‘werkbaar werk’ gerealiseerd kan worden door situaties aan te passen en niet de mensen”, verduidelijkt Liesbet Sourbron. “Dit door van de werkplek een veilige plaats te maken voor iedereen. Een werkplek moet een plaats zijn waar spanningen en moeilijkheden bespreekbaar zijn, zodat de mensen en de organisatie elkaar versterken.”

Als ondernemer kan je jezelf veel druk opleggen. Je moet jezelf marges leren gunnen in het ondernemerschap. Zo kan je ook gezonde verwachtingen voor je medewerkers formuleren.

Dries Robberechts, business developer bij BlinkOut vzw

Kwetsbaarheid tonen

“Ons doel is steeds om verzachting binnen organisaties binnen te brengen”, vervolgt Dries Robberechts. “We creëren een veilige professionele context waarin kwetsbaarheid bespreekbaar wordt. Vanuit die ruimte faciliteren we dan menselijke verbinding, wat de duurzame kracht is voor een sterke werking. Als die aanpak aanslaat, gaan mensen zich veiliger voelen en hun noden en grenzen durven aangeven. Eigenlijk leren we bedrijven en organisaties dat er geen supermensen bestaan. Iedereen heeft goede en slechte dagen en dat is ok. Wanneer bedrijven hun medewerkers de kans bieden om kwetsbaarheid te tonen, gaat iedereen binnen de organisatie zijn of haar talenten maximaal benutten en op termijn ook beter presteren. Want er gaat veel kostbare energie verloren aan het verstoppen van zaken waarvan mensen denken dat ze geen plaats hebben op de werkvloer, zoals faalangst in bepaalde situaties, de zorgen om je ouder met dementie of je ADHD- kenmerken.”

Drempels een plek geven

Omdat je niet vroeg genoeg kan starten met het implementeren van een verbindende bedrijfscultuur, organiseerde BlinkOut een workshop voor de deelnemers aan het Bryo-traject. “Tijdens deze workshop gingen we dieper in op de work-life balance, en hoe dit concept vaak iets kunstmatig heeft”, vertelt Liesbet Sourbron. “Want soms voelt je ‘life’ aan als werk of vind je in je werk net die onmisbare energiegevers om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Wij praten liever over de joyfullness/achievement balance of over de balans tussen energiegevers en -nemers in werk én leven. Tegelijk botsen we in onszelf vaak ook op overtuigingen die ons belemmeren om die balans proactief te gaan opzoeken. 

We moeten soms zoveel van onszelf. Zeker als startende ondernemer kan je jezelf veel druk opleggen. Tijdens deze workshop was er ook ruimte om deze belemmerende overtuigingen onder de loep te nemen en te delen met elkaar. We gaan op zoek naar waar we onszelf soms marges kunnen gunnen in het ondernemersschap. Welke gedachten die je als starter hebt zijn constructief en welke eerder destructief? Als ondernemer, en zeker als startende, ben je met heel wat zaken bezig en dat is niet altijd gemakkelijk. Je bent onzeker, weet niet hoe het gaat lopen, misschien zelfs bang om te mislukken. We leggen de – vaak jonge – zaakvoerders uit dat dit normale gedachten zijn en leren om deze een plek te geven. Wanneer ze die drempels een plek leren geven, gaan ze later ook veel meer openstaan voor drempels waarmee medewerkers worstelen. De inzichten die ze opgedaan hebben tijdens de workshop, gaan hen helpen gezonde verwachtingen naar medewerkers toe te formuleren.”