Theory of Change

Vandaag wordt vaak negatief gekeken naar mensen die ‘niet kunnen meedraaien’, sneller overprikkeld zijn en minder flexibel zijn. Vanuit onze theory of change willen we die maatschappelijke kijk doorprikken en omgooien. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals bijvoorbeeld autisme, hoogsensitiviteit… mensen na burn-out, zijn net expert in het omgaan met deze snelle, prikkelrijke en onvoorspelbare maatschappij. Hun sterkte is net dat zij ‘noodgedwongen’ een aantal strategieën hebben ontwikkeld als coping-mechanisme, om zich te handhaven in deze maatschappij.

‘Wat is jouw special power’? vragen we hen, ‘leer het ons’!

Vanuit onze Theory of change, laten we hen als expert aan het woord, delen we hun methodieken en laten hen schitteren in een voor hen comfortabele omgeving/situatie.

De noden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn universele noden, die iedereen heeft. Mensen die op dit moment geen onzichtbare drempels of psychische kwetsbaarheden ervaren, denken vaak dat ze die noden kunnen negeren. Als er toch moeilijkheden (fysiek, sociaal, conflicten, isolement…) opduiken, worden ze niet gelinkt aan overprikkeling of over-flexibiliteit.

Universele noden zijn:

  • Eigen ritme
  • Ruimte (persoonlijke ruimte, ademruimte, omgeving…)
  • Rust en stilte
  • Vanbinnenuit (vanuit de kern, vanuit onze eigen sterkte en passie, authentiek)

Vanuit bovenstaande theorie introduceren we in het BlinkOut labo volgende unieke spelregels:

  • Alles vertrekt vanuit ‘eigen ritme, ruimte, rust en vanbinnenuit’. We maken mensen bewust van het belang van deze 4 pijlers, via het delen van expertise in herkenbare situaties met heel concrete methodieken. Mensen leren door die methodieken experimenteren met hun eigen stress-samenstelling.
  • Een prikkelarme omgeving is een must. Publieke stiltekamers hebben een dubbele functie. Enerzijds kunnen mensen er terecht om ervan te genieten. Anderzijds kan de stiltekamer gebruikt worden om de batterijen terug op te laden tussen 2 activiteiten die energie kosten. Bovendien daalt het risico op conflicten en versterkt de verbinding bij minder overprikkelde mensen die samen zijn.
  • Kwetsbaarheid (’zwakte’) wordt expertise (talent). We draaien de rollen om. Zoals de kanariepietjes in de koolmijnen, riskeren mensen die deze overprikkelende en onvoorspelbare maatschappij het snelst als problematisch ervaren, eerst uit de boot te vallen. Hun expertise, hun ervaringen, tips en verhalen zijn ongelofelijk waardevol en belangrijk om te delen. Ze leren hoe we ons best kunnen handhaven in deze maatschappij, hoe om te gaan met de continue stroom aan prikkels, hoe voorspelbaarheid rust en overzicht creëert. We gebruiken hun expertise om coping methodieken uit te werken en prikkelarme, voorspelbare ruimtes in te richten en te organiseren. Door ze als expert te zien in plaats van iemand die niet meekan, versterken we mensen met een psychische kwetsbaarheid of onzichtbare drempels. Ze ervaren echt dat ze wat ‘te bieden’ hebben!
  • Wij passen de omgevingsfactoren aan die overprikkeling en onvoorspelbaarheid in de hand werken, niet de mensen die overprikkeld geraken. Op die manier komt er rust en durf om de mens achter de kwetsbaarheid te tonen. Zo kan een sommelier met autisme eindelijk tonen hoe uitzonderlijk zijn neus is. Zo maakt iemand spontaan een zitbank voor een van onze ruimtes, omdat ze het ritme zelf mag invullen.
  • De maatschappelijke cohesie anders door elkaar mengen. Waar we bij spelregel 3 nog spreken over twee groepen, zij met en zij zonder kwetsbaarheid, willen we door onze locatie, de invulling daarvan, de workshops en het publieke karakter van het huis die grenzen doen vervagen. Zo komt een community van rust-vinders en prikkel-bewuste mensen naar voor, waarbij niemand nog weet wie van hen de meest kwetsbare of de meest ‘normale’ is.