Philippe

NEST. EEN STILLE KIJK OP DE WERELD.

DE STILTEKAMER
Wij vragen niet om stil te zijn voor jezelf
Wij vragen je om stil te zijn voor de anderen
En wij vragen de anderen om stil te zijn voor jou
Stilte is geen afwezigheid van geluid, het is aanwezigheid van wederzijdse aanvaarding. De ruimte
geven aan mekaar om jezelf te kunnen ontplooien, waarbinnen je kunt functioneren.
Een kamer, een huis, een buurt, een land, een wereld.
De algoritmes voor onze eigen kaders zijn eenvoudig want we bepalen zelf de regels en de grenzen.
Wanneer mensen samenkomen worden algoritmes algebra. Hier volgen we de bestaande regels,
aanvaarden we de grenzen. Omdat alles concreter wordt ontdekken we de schoonheid van het
abstracte denken, geholpen door de stilte.

HET VENSTER
De eenvoud van de stilte vergroot de kijk op de wereld, verbreed de structuur, verhoogt de
draagkracht. Details worden zichtbaarder, wat wel en niet belangrijk is wordt duidelijker. Hoe meer
we naar buiten kijken, hoe sterker we onszelf zien vanbinnen.

DE VIJFDE VERDIEPING
Breng tientallen oude meubeltjes, honderden plantjes en duizenden etiketjes samen met mensen die
naar elkaar luisteren en naar de wereld kijken en je krijgt een collage, gratis want onbetaalbaar.

VERANTWOORDING
Op zes juli van dit jaar, na mijn eerste permanentie als stiltebewaker, schreef ik in mijn verslag de
woorden van de Engelse dichter William Wordsworth : Poetry is observation recollected in
tranquility. Voor mij was het duidelijk, dit is kunst.

DANKBETUIGING
Dank aan allen. Uiteraard.
Philippe