DraagVvac

Voor iedereen een handvat

Je vroeg het je misschien al af, maar het is geen schrijffout. DraagVvac staat letterlijk voor het draagvlak dat we creëren, op maat gemaakt volgens de noden en behoeften van jouw team en de organisatie. VVAC verwijst naar de hoekstenen, de fundering van het draagvlak. We vertrekken bij elk traject vanuit:

 • Veiligheid: begrip en inlevingsvermogen over ieders eigenheid
 • Verbinding: aanvoelen dat je samen naar hetzelfde doel werkt
 • Autonomie: werken op je eigen manier, zelf keuzes kunnen maken
 • Competenties: leerkansen krijgen op de werkvloer en op persoonlijk vlak

In een veilig werkklimaat voelen collega’s zich verbonden, kennen ze elkaars sterktes en gaan ze efficiënter samenwerken. Wanneer er genoeg veiligheid is, durven mensen zichzelf uitdagen om op eigen ritme nieuwe competenties te verwerven. Er heerst een groeimindset waarin teamleden meer autonomie ervaren en zichzelf steeds meer kunnen ontplooien.

Het traject

Voorbereidingsfase 
Via een intakegesprek en een (anonieme) vragenlijst brengen we de noden en behoeften van jullie team en organisatie in kaart. Van daaruit stellen onze coaches een traject op maat samen.

Ervaringen en workshops
In deze fase van het traject gaan we actief aan de slag d.m.v drie ervaarsessies ontwikkeld door onze coaches, op maat van de onderneming. Het team leert drempels en spanningen benoemen, begrijpen en bespreekbaar maken. 

Opvolgingsfase
In deze fase evalueren we de sessies en het verloop van het traject. We ontwikkelen een unieke toolbox die het team in staat stelt in gesprek te blijven gaan over moeilijke situaties op de werkvloer. Leidinggevenden kunnen verschillende intervisiemomenten inplannen voor advies en bijsturing.

Voor wie?

 • Voor iedereen op de werkvloer
 • Voor leidinggevenden (die het ook niet altijd weten)
 • Voor een team die botst op spanningen of  misverstanden 
 • Voor zij die botsen op eigen drempels of die van een ander 

Waarom

 • Een werkvloer zonder spanningen bestaat niet 
 • Om werk meer/weer werkbaar te maken
 • Om beter te anticiperen en omgaan met kwetsbare diagnoses (autisme, HSP) en periodes (burn-out, rouw, ziekte) op de werkvloer
 • De veerkracht van het hele team versterken 

Hoe?

 • Via een op maat gemaakt traject met ervaarsessies en workshops 
 • Een unieke toolbox als nazorg en concreet hulpmiddel
 • Leren luisteren naar elkaars noden en ervaringen, zonder oordeel 
 • Geen mensen aanpassen, wél situaties 
 • Veiligheid als voorwaarde voor duurzame persoonlijke groei 

Wat?

 • Een op maat gemaakt traject om van de werkvloer een transparante, veilige plek te maken
 • Spanningen, kwetsbaarheden, drempels en andere moeilijkheden bespreekbaar maken tussen het team (collega’s en leidinggevenden)
Het traject
 
 • Diepgaand intakegesprek en anonieme vragenlijst van waaruit workshops op maat worden samengesteld
 • Drie ervaarsessies op de werkvloer: weten wat mensen meemaken en bespreekbaar maken van spanningen, drempels en kwetsbaarheden
 • Een unieke toolbox: om individueel en in teamverband om te gaan met persoonlijke- en werkgerelateerde situaties 
 • Opvolging en intervisies om te bepalen waar DraagVvac verder kan bijsturen