Een werkplek zonder spanningen bestaat niet: sommige situaties, doelstellingen of drempels brengen onvermijdelijk stress met zich mee. Met DraagVvac willen we van de werkvloer een veilige plaats maken waar moeilijkheden bespreekbaar zijn, zodat een organisatie én haar werknemers blijvend kan groeien. 

BlinkOut gelooft dat werkvloeren werkbaar worden door situaties aan te passen, en dus niet door mensen aan te passen. Met dit project creëren we samen een meer transparante werkplek, waar alle medewerkers kunnen bijdragen, competenties verwerven en waar spanning bespreekbaar is. Via op maat gemaakte workshops en de nodige nazorg biedt DraagVvac concrete handvaten aan collega’s en leidinggevenden om constructief te bewegen binnen het spanningsveld tussen de economische realiteit, het team en het individu.

Met DraagVvac gaan we samen voor werkbaar werk. We willen we onze expertise doorgeven aan bedrijven en organisaties, klein of groot, die op zoek zijn naar een goede work-life balans en van hun eigen werkterrein een open en eerlijke (leer)omgeving willen maken, samen met alle medewerkers.

Kader, sturing en doelstellingen sluiten flexibiliteit, werksfeer en collegialiteit niet uit. Integendeel, het één versterkt het ander. In een open klimaat ervaren teamleden meer autonomie, zelfvertrouwen en verbinding met zichzelf, de anderen en de organisatie. 

 

Draagwadde?

Je vroeg het je misschien al af, maar het is geen schrijffout. DraagVvac staat letterlijk voor het draagvlak dat we creëren, op maat gemaakt volgens de noden en behoeften van jouw team en de organisatie. VVAC verwijst naar de hoekstenen, de fundering van het draagvlak. We vertrekken bij elk traject vanuit:

 • Veiligheid: begrip en inlevingsvermogen over ieders eigenheid
 • Verbinding: aanvoelen dat je samen naar hetzelfde doel werkt
 • Autonomie: werken op je eigen manier, zelf keuzes kunnen maken
 • Competenties: leerkansen krijgen op de werkvloer en op persoonlijk vlak

In een veilig werkklimaat voelen collega’s zich verbonden, kennen ze elkaars sterktes en gaan ze efficiënter samenwerken. Wanneer er genoeg veiligheid is, durven mensen zichzelf uitdagen om op eigen ritme nieuwe competenties te verwerven. Er heerst een groeimindset waarin teamleden meer autonomie ervaren en zichzelf steeds meer kunnen ontplooien.

Het traject

Voorbereidingsfase 
Via een intakegesprek en een (anonieme) vragenlijst brengen we de noden en behoeften van jullie team en organisatie in kaart. Van daaruit stellen onze coaches een traject op maat samen.

Ervaringen en workshops
In deze fase van het traject gaan we actief aan de slag d.m.v drie ervaarsessies ontwikkeld door onze coaches, op maat van de onderneming. Het team leert drempels en spanningen benoemen, begrijpen en bespreekbaar maken. 

Opvolgingsfase
In deze fase evalueren we de sessies en het verloop van het traject. We ontwikkelen een unieke toolbox die het team in staat stelt in gesprek te blijven gaan over moeilijke situaties op de werkvloer. Leidinggevenden kunnen verschillende intervisiemomenten inplannen voor advies en bijsturing.

DraagVvac in het kort

Voor wie?

 • Voor iedereen op de werkvloer
 • Voor leidinggevenden (die het ook niet altijd weten)
 • Voor een team die botst op spanningen of  misverstanden 
 • Voor zij die botsen op eigen drempels of die van een ander 

Waarom

 • Een werkvloer zonder spanningen bestaat niet 
 • Om werk meer/weer werkbaar te maken
 • Om beter te anticiperen en omgaan met kwetsbare diagnoses (autisme, HSP) en periodes (burn-out, rouw, ziekte) op de werkvloer
 • De veerkracht van het hele team versterken 

Hoe?

 • Via een op maat gemaakt traject met ervaarsessies en workshops 
 • Een unieke toolbox als nazorg en concreet hulpmiddel
 • Leren luisteren naar elkaars noden en ervaringen, zonder oordeel 
 • Geen mensen aanpassen, wél situaties 
 • Veiligheid als voorwaarde voor duurzame persoonlijke groei 

Wat?

 • Een op maat gemaakt traject om van de werkvloer een transparante, veilige plek te maken
 • Spanningen, kwetsbaarheden, drempels en andere moeilijkheden bespreekbaar maken tussen het team (collega’s en leidinggevenden)
Het traject
 
 • Diepgaand intakegesprek en anonieme vragenlijst van waaruit workshops op maat worden samengesteld
 • Drie ervaarsessies op de werkvloer: weten wat mensen meemaken en bespreekbaar maken van spanningen, drempels en kwetsbaarheden
 • Een unieke toolbox: om individueel en in teamverband om te gaan met persoonlijke- en werkgerelateerde situaties 
 • Opvolging en intervisies om te bepalen waar DraagVvac verder kan bijsturen 

Regio Gent

Omdat het project DraagVvac deel uitmaakt van het Gentse Arbeidspact, kan BlinkOut vzw een volledig gesubsidieerd (en dus gratis!) traject aanbieden aan 14 organisaties op het grondgebied Gent. Dit geeft start-ups, organisaties, bedrijven of teams een unieke kans om leidinggevenden en werknemers letterlijk de nodige draagkracht te geven. Mede met dank aan Stad Gent.
Meer lezen: “Acht projecten voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt “– “Wat is het Arbeidspact voor Gent?”

Buiten Gent

Uiteraard kunnen organisaties buiten Gent ook intekenen op een DraagVvac-traject. Hoewel onze coaches met plezier workshops geven op locatie, kan dit evengoed in het BlinkHuis Gent en het gloednieuwe BlinkHuis Mechelen. De bedoeling van het format dat met de financiële steun van Stad Gent werd uitgewerkt, is om dit op elke werkvloer te kunnen inzetten, ongeacht regio of sector.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met Victor

e-mail

eb.tuoknilb@rotciv

phone

+ (32) 498 67 31 90