DraagVvac

Waarom DraagVvac?

Onze wereld en het werkveld wordt steeds meer VUCA (volatiel, onzeker, complex en ambigu). Het is een trend die we niet meteen kunnen keren. Vaak wordt verlangd dat we ons daaraan aanpassen, maar dat kent zijn grenzen… Steeds vaker vallen mensen uit. Of het nu om een kwetsbare periode gaat (zoals burn-out, rouw,…) of om een psychisch kwetsbare diagnose (autisme, HSP,…). Voor veel mensen lukt het niet (altijd) om zich aan te passen. En dus missen we iets… Wat zien we niet, waardoor deze mensen dreigen uit te vallen? Hoe komt het dat ze opbranden?

Wat doet DraagVvac?

Met DraagVvac biedt BlinkOut vzw handvaten aan organisaties, bedrijven en teams (medewerkers én leidinggevenden) om constructief te bewegen binnen het spanningsveld tussen de doelstellingen, werkdruk en collega’s die reïntegreren na (langdurige) afwezigheid of kampen met onzichtbare drempels. DraagVvac creëert voor, tijdens en na workshops op maat een begripvolle houvast voor eenieder die geconfronteerd wordt met de eigen valkuilen en die van een ander. 

Hoe?

BlinkOut sloopt onzichtbare drempels die lijken te verhinderen dat iemand kan bijdragen aan onze samenleving en economie. We geloven dat werkvloeren werkbaar worden door situaties aan te passen in plaats van mensen aan te passen. Met DraagVvac creëren we op de werkvloer een draagvlak tussen collega’s, leidinggevenden, en economische realiteit. We ontwikkelen tools om op die onzichtbare drempels te anticiperen. Zo maken we van werkvloeren veilige plaatsen:

Veiligheid is niet voor watjes, integendeel. In een veilig klimaat voelen collega’s zich verbonden, kennen ze elkaars sterktes en gaan ze betere en efficiëntere samenwerkingen aan. Wanneer er genoeg veiligheid is, durven mensen zichzelf uitdagen om op eigen ritme competenties te verwerven.
Er heerst een growth mindset.

Veilig betekent niet: zonder wrijving. Sommige noden, aanpassingen of targets zorgen voor stress. Maar in een veilige werkcontext is die stress bespreekbaar. Er kan probleemoplossend gedacht worden. Kader, sturing en targets sluiten flexibiliteit, werksfeer en collegialiteit niet uit. Het één versterkt het ander. Net zoals ieder individu zich veilig genoeg voelt om de schouders onder het gezamenlijke doel te zien.

In het kort

Voor wie?

Waarom?

Hoe?

Wat?

 

Meer info of vragen?

Victor@blinkout.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hey, hoe vind je onze nieuwe website..?
We horen graag je mening!