Stel je voor...

Een traject naar werk waar jij de baas van bent, waar je zelf beslist hoe snel, hoe intens en hoe inspirerend het kan zijn. Waar je zelf aan het stuur zit en op eigen ritme je parcours bepaalt. Wij staan sowieso te vieren aan de finish, waar je die ook legt.

Een project mede gefinancieerd door

Europa WSE (logo)

Stel je voor...

Een traject naar werk waar jij de baas van bent, waar je zelf beslist hoe snel, hoe intens en hoe inspirerend het kan zijn. Waar je zelf aan het stuur zit en op eigen ritme je parcours bepaalt. Wij staan sowieso te vieren aan de finish, waar je die ook legt.

Met het 'kLinktraject willen we tonen dat het anders kan

Sommige onzichtbare drempels of psychische kwetsbaarheden maken het onmogelijk om in de reguliere trajecten naar werk te passen.

Jouw eigen hoekjes en kantjes moeten bijschaven om in het hokje te passen, dat vervolgens kan worden afgevinkt, doen pijn. Het doet pijn om 3 uur onder TL-licht te zitten als je de minste flikkering oppikt. Het doet pijn om 6 uur stil te zitten als je hart uit je lijf botst terwijl je alle tics probeert tegen te houden. En het doet nog meer pijn als je op je evaluatiegesprekken hoort dat je je kwetsbaarheid maar ‘gewoon moet overwinnen’. Want mocht het zo simpel zijn, je had het al lang gedaan.

We stellen een foute vraag wanneer we ons afvragen: ‘Wat is mis met ‘die’ mensen waardoor ze niet in ons systeem of arbeidsmarkt blijken te passen?’. De correcte vragen zijn volgens ons: ‘Wat is er mis met de manier waarop we werk aanpakken? Hoe komt het dat we deze prachtige voelers, uitzonderlijke detailkijkers, ongepolijste feedbackers, unieke mensen mislopen als talenten in de arbeidsmarkt en in onze bredere samenleving?

We vertrekken vanuit echte verbinding, bieden autonomie en oefenen samen competenties in een veilige omgeving. Zo worden deelnemers van het ‘kLinktraject bewuster van hun talenten en noden, versterken we hun veerkracht en vergroten we de kans op een duurzame (her)activering.

Benieuwd of dit traject iets voor jou is of voor iemand die je kent? Je bent welkom op een van onze info- en ontmoetingsmomenten, hier opgelijst hieronder. Via onze kalender vind je meer informatie over de activiteiten en workshops die gepland staan in het kader van het ‘kLinktraject.

Onze infomomenten

Momenteel hebben onze coaches geen ruimte om nieuwe individuele trajecten op te starten. We werken niet met wachtlijsten.  Een oriëntatiegesprek is wel steeds mogelijk. Neem daarvoor contact op met Nancy via eb.tuoknilb@ycnan.

Onze eerste deelnemer vertelt...

Wat is het 'kLinktraject? An vertelt het in 3 minuten

Play Video

Hoe ziet zo'n traject eruit?

Fase 1 Verbreden

Iedere deelnemer maakt uit dit aanbod zelf zijn planning, op eigen ritme, in samenspraak met de coaches.

Training 

Veerkrachttraining: thematisch

 • Inzicht in stresscurve
 • Inzicht in talenten en sterktes
 • Realistisch dromen & plannen
 • Omgaan met overprikkeling

Losse workshops:

 • Verbindend communiceren
 • Loslaten
 • Omgaan met kwaadheid
 • Omdenken
 • Peer to peer learning.
 • Competenties oefenen.
 • Verschillende thema’s
 • Interactieve workshop op maat.
 • Eigen handleiding wordt ingevuld.

Groepsmomenten 

Actieve deelname in de community, o.a.

 • Monthly Mondays
 • In relatie met kwetsbaarheid
 • Geroezemoes avonden

Informele ontmoetingsmomenten met partners en co-workers in huis

Samen zorgen voor het huis

 • Activiteit uitleggen & inleiden: veiligheid en voorspelbaarheid creëren.
 • Inhoudelijke gesprekken tijdens activiteit.
 • Kort feedbackmoment na activiteit.
 • Vertrouwenspersonen zijn in huis.
 • Eigen verhaal delen.

Fase 2 Verdiepen

Iedere deelnemer maakt uit dit aanbod zelf zijn planning, op eigen ritme, in samenspraak met de coaches.

Labo 

 • Diverse taken opnemen in huis
 • Assistent kleine workshops & events
 • Assistent grote events (in groep)
 • Assistent bij projecten van partners
 • Zelf aanbod bedenken & uitvoeren
 • Eigen verhaal delen op infosessies
 • Zelf workshop of event inrichten
 • Op maat & in samenspraak inplannen
 • Competenties oefenen
 • Ondersteuning vooraf, tijdens en na in groep of individuele participatie.
 • Peer to peer learning
  individuele feedback

Individuele Coaching 

 • Eigen traject bespreken & vormen
 • Inzicht in eigen handleiding
 • Haalbare uitdagingen formuleren
 • Zelfevaluatie en feedbackgesprek
 • Energiebalans monitoren
 • Randproblematieken aanpakken
 • Doorverwijzing indien gewenst
 • 3 uur per maand voorzien, meer indien nodig.
 • ledere ‘kLinker krijgt 1 coach toegewezen.
 • Meerdere coaches kunnen feedback geven na activiteiten, maar de coachmomenten zijn bij de eigen coach.
 • Feedback van & naar andere deelnemers of partners betrokken bij activiteiten.