Een engagement dat ook impact genereert voor de komende generaties

Een legaat nalaten kan op verschillende manieren

Wil je over de grenzen van het leven kansen geven aan mensen met onzichtbare drempels en wil je daarom BlinkOut als goed doel opnemen in je testament? Contacteer eb.tuoknilb@eilatan, we maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Iets nalaten aan BlinkOut kan alleen door het opnemen van een legaat in je testament. Dat is heel bijzonder. Want ook wanneer je er niet meer bent, blijf je mensen in een kwetsbare periode of met een blijvende kwetsbaarheid ondersteunen.

Een goed doel opnemen in je testament is ook fiscaal voordelig. Nalaten aan een goed doel is sinds 1 juli 2021 belastingvrij in het Vlaams Gewest. Concreet betekent dit dat wanneer je iets nalaat of schenkt aan onze organisatie, wij daarop geen belasting meer moeten betalen. Zo kan alles wat je aan ons geeft volledig worden ingezet om mensen met onzichtbare drempels veerkrachtiger te laten leven.

Er zijn 3 verschillende soorten legaten:

Algemeen legaat
Je laat het volledige beschikbare deel van je nalatenschap na aan één of meerdere personen of organisaties.
Legaat onder algemene titel
Je laat een stuk van het beschikbare deel na aan één of meerdere personen of organisaties. Bijvoorbeeld enkel de roerende goederen of een bepaald percentage van je nalatenschap.
Bijzonder legaat
Je laat een bepaald bedrag of een bepaald goed na aan een persoon of organisatie. Bijvoorbeeld een specifieke som geld, een juweel, een schilderij, een woning …