Onzichtbare drempels en cultuurbeleving

Cultuur voedt ons als mens.
Cultuur doet ons verbinden, emoties voelen, nadenken, in vraag stellen, verwonderen, inspireren…

Kortom, de wereld kleurt schraler zonder cultuurbeleving. Dat ondervinden we allemaal aan den lijve door corona.

Maar ook zonder corona hebben heel wat mensen moeite om ten volle deel te nemen aan en te genieten van culturele activiteiten.

Hooggevoelig zijn voor geluid, verwarrende informatie, alleen ergens binnenstappen in een onbekend gebouw, wissels in energiebalans, moeite hebben met drukte,…
Het zijn zijn slechts enkele van de onzichtbare drempels die cultuurparticipatie in de weg staan. Onzichtbare drempels (deze kunnen sensorisch, sociaal, emotioneel en cognitief van aard zijn) kunnen de kwaliteit van de cultuurbeleving verminderen of mensen zelfs weerhouden om helemaal niet aan een culturele activiteit deel te nemen, hoewel ze dit wel graag willen.

Toegankelijkheid vergroten is mogelijk!

Gelukkig zijn er heel wat concrete ingrepen (hefbomen) die organisatoren kunnen toepassen op vlak van locatie, programmering, onthaal en communicatie om die drempels te verminderen.

Daarom slaan Curieus en BlinkOut in 2021 de handen in elkaar voor het Spot On project. We combineren de inhoudelijke en organisatorische expertise van een belangrijke culturele speler met de expertise van onze ervaringsdeskundigen en de inhoudelijke know-how van BlinkOut.

Samen ontwikkelen we het komende jaar een draaiboek voor organisatoren in de sociaal-culturele sector. We sensibiliseren niet alleen rond het effect van onzichtbare drempels op de beleving. We geven ook meteen tal van concrete tips en werkinstrumenten mee om de toegankelijkheid en de cultuurbeleving te vergroten.

Help ons: deel jouw cultuurbeleving

Wat zijn jouw grootste drempels op vlak van bv. de locatie, het onthaal of de communicatie?

Welke oplossingen zijn voor jou het meest effectief voor het wegnemen van welke drempels?

Om dat te onderzoeken organiseren we komende maanden interviews.

Daarvoor hebben we inbreng nodig van heel wat mensen die zelf soms drempels ervaren bij cultuurbeleving.

Wil je ook mee bijdragen aan dit onderzoek? 
Da’s super!

  Vertel ons

over je meest fijne
en/of je minst aangename culturele ervaring.

Deel je ervaringen met An
eb.tuoknilb@na
of via 09 430 18 10

Het interview kunnen we
online laten doorgaan
of live in het BlinkHuis (joepie!)

Geen zorgen! Het neemt slechts 1 uurtje van jullie tijd in beslag 😉  

Tot dan?