De voorjaareditie van SAMEN ANDERS WERKEN 2021 zit erop.

Bedankt aan alle sprekers, luisteraars, collega’s in kwetsbaarheid en BlinkOut-fans!

Hieronder kan je even nagenieten van een terugblikvideo.
Ook het volledige programma vind je hieronder nog eens terug.

Meer informatie nodig of vragen? eb.tuoknilb@ofni.

(Najaareditie zal plaatsvinden op 26.11.2021)

Programma 23.04.2021

BlinkOut organiseert 2 keer per jaar ‘Samen Anders Werken‘,
een inspirerende, verbindende middag over ‘kwetsbaarheid als kracht, in de samenleving en op de werkvloer: Vulnerable Abilities’.

Ook dit jaar zijn we weer van de partij!
De huidige maatregelen laten ons weer duiken in de digitale wereld. Dus ook deze editie wordt een online webinar.
Maar we zijn erg blij met onze sprekers en hun sterke/warme verhalen.

16.05 u – 16.35 u

Directeur van het Europese Milieu Agentschap, beleidswetenschapper, vader van twee kinderen met een verstandelijke beperking, mede-initiatiefnemer van Escalante vzw.  

Voor het eerst is er een serieus debat op Europees niveau over een ander soort economie. Vertrekkend vanuit de erkenning dat het huidige model ten koste gaat van milieu en klimaat, maar ook heel wat mensen uitsluit en treft in hun menselijke waardigheid, om welke redenen dan ook. De idee van ‘Een goed leven, binnen de grenzen van de planeet’ vraagt om een fundamentele herdenking van wat dat goed leven dan wel zou kunnen zijn en het besef dat we voor existentiële uitdagingen staan. Maaar denken zal niet volstaan. Een kernvraag is hoe we vanuit beleid kunnen bijdragen aan een fundamentele duurzaamheidstransitie. Vertrekkend vanuit het werk van het EMA gaan we verder in op dit debat.

Hij zal geïnterviewd worden door Cis Schiltmans.

Barbara De Meester

16.40 u – 17.10 u

Ervaringsdeskundigen vinden ze bij ‘BlinkOut’ geen mooi woord. Veerkrachtexperten vinden ze al beter, en als je hen helemaal laat doen, dan noemen ze zichzelf gewoon voluit ‘collega’s in kwetsbaarheid’… En dat menen ze.

In hun eerste BlinkHuis, in de Vlaanderenstraat in Gent, mag je je kwetsbaarheid op schoot nemen. Iedereen straalt vanbinnen en BlinkOut blinkt uit in mensen de veiligheid bieden om zichzelf ook echt te tonen. In die veiligheid voelen mensen zich gedragen en gezien en durven ze de al-dan-niet onzichtbare drempels van psychische kwetsbaarheid benoemen en stappen zetten richting heractivering.

Barbara was de eerste deelnemer van het ‘kLinktraject die ook eerst uitstroomde… Ze brengt ons haar verhaal over hoe weer te stralen naar buiten, want ‘ik straal reeds vanbinnen’.

Hermina Van Coillie

17.15 u – 18.00 u

“Hoe motiveer je jezelf in moeilijke tijden?”

Dr. Hermina Van Coillie is motivatie-expert, senior consultant en zaakvoerder bij Flourish. Ze begeleidt al jaren teams, leidinggevenden en organisaties, en brengt hen, dankzij de basisprincipes van ZDT en verbindende communicatie, naar hun optimaal niveau van functioneren. Niet alleen de medewerkers en leidinggevenden bloeien hierdoor open, maar ook de organisaties en hun klanten plukken de vruchten van haar aanpak.

Ze doctoreerde in 2004 aan de KU Leuven (Kwantitatieve en Persoonlijkheid Psychologie) en werkte nog twee jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, waar haar focus lag op individuele verschillen in de beleving van emoties.

Ze werkte veertien jaar als onderzoeksexpert in het Securex studiecentrum, waar ze tal van white papers, rapporten, persberichten en wetenschappelijke artikels schreef en vaak opdook in de nationale en regionale pers.

Haar onderzoeksthema’s zijn vergrijzing en langer werken, burn-out, welzijn, mobiliteit, flexibiliteit, tijds- en plaatsonafhankelijk werken, werkverslaving, work-life-balance, verloning en leiderschap. Telkens legt ze de link met ZDT. Ze is een veelgevraagd spreekster en geeft vaak lezingen, workshops, trainingen, gastcolleges en masterclasses over haar onderzoeksthema’s. Ze zetelt in de Raad der Wijzen van het ESF en doceert in verschillende HRM-postgraduaatopleidingen (Ehsal Management School, HOGENT, Arteveldehogeschool).

Ze is lid van de Adviesraad van het Leuven Mindfulness Centre en is een van de experten bij “Peace For Talent”.

Lieselotte Verrecas

18.10 u – 18.25 u

“Human Without Gravity maakt melancholische popmuziek met een scherp randje.
Ze schrijft over de puurheid van mens zijn en de pijn die dat soms teweegbrengt.”

Hier vind je alvast de link naar haar muziekpagina. 

LAVA, Els en Hannes

18.25 u – 18.50 u

Els en Hannes stellen graag aan jullie LAVA voor. Deze vzw (Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme) verenigt volwassenen met autisme om academisch onderzoek in verband met autisme kritisch te lezen. Hun volledige missie en visie vinden jullie op hun website.  

Vele LAVA-leden hebben een zelfde ervaring met werk. Na een lange periode van zich volledig geven en succesvol zijn, kwamen ze op het punt waar het allemaal teveel werd. De autistische burn-out was een feit. Alleen wisten ze op dat moment meestal nog niet dat de burn-out autistisch was omdat het pas na dit ongelukkige moment is dat autisme als hypothese werd aangevoerd. Eén van de LAVA leessessies ging dan ook over autistische burn-out en maakte heel wat los bij de leden. Hoe vaak volgde een diagnose niet pas ná een crash op het werk? Kunnen we de specifieke elementen van een autistische burn-out niet beter herkennen zodat deze uitval van talent en zulke periode van desoriëntatie niet vermeden kunnen worden?

LAVA denkt van wel maar denkt ook dat er nog veel onderzoekswerk nodig is rond autisme en werk. Specifiek rond wat werkt (want vele autisten met een late diagnose hebben heel veel bereikt voor hun burn-out) en niet werkt (hoe kunnen we autisme aanvaarden én autistische burn-out vermijden). Dat gezegd zijnde: er is al veel onderzoek dat nog niet haar weg gevonden heeft naar de bredere samenleving en initiatieven zoals BlinkOut zijn cruciaal om bestaande stereotypen alvast bij te werken.

Tijdens hun presentatie geven ze voorbeelden van misvattingen die er op de werkvloer en werkgevers leven rond autisme en die op basis van huidig onderzoek al aangepakt zou kunnen worden: onderdiagnose van autisme bij vrouwen, het rigide idee dat alle autisten rigide zouden zijn, heterogeniteit van autistische talenten en voorkeuren, … 

Lynn Formesyn

18.55 u – 19.20 u

Auteur van Zinvol Ziek, de kloof tussen ziek en gezond anders bekeken.

Naast zelfstandig schrijfster en jonge mama is Lynn Formesyn ook reumapatiënt. In haar boek ‘Zinvol ziek’ breekt ze een lans voor een andere kijk op ziek en gezond: “De wereld kijkt heel zwart-wit naar gezondheid. Je bent ofwel gezond, ofwel niet. Ik geloof daar niet in.”In ‘Zinvol ziek’ vertelt Formesyn openhartig hoe de ziekte ongewild alles aantast: niet alleen haar lijf, maar ook haar zelfbeeld, vriendschappen en werk. In gesprekken met ervaringsdeskundigen, experts en politici onderzoekt ze hoe beperkend de samenleving naar zieke mensen kijkt. En vooral: hoe het ook anders kan.

An Dours

19.20 u – 19.45 u

Een uitsmijter van An en een mooie afronding van het plenaire gedeelte.

19.45 – 20 u

We ventileren graag even samen met jullie.
Wat hebben de verhalen met je gedaan?
Wat heeft je geraakt?
Wat neem je mee? 

In breakout rooms (kleine groepjes) krijgen jullie de mogelijkheid om te reflecteren. Je kan je vragen stellen, je bedenkingen samen eens overlopen,… In elke breakoutroom zullen ook  BlinkOut-teamleden en andere Blinkers aansluiten. 

> Tickets vind je hier. <