©Unsplash.com

Vluchtelingen, over wilskracht en veerkracht

Mensen die genoodzaakt zijn hun land te ontvluchten maken onderweg veel mee, moeten dagelijks omgaan met het achterlaten van hun (t)huis en vaak ook met verlies. En dat verwerkingsproces overlapt met een aanpassingsperiode in een volstrekt onbekend land, zonder duidelijk toekomstperspectief of voldoende (psychische) ondersteuning.

Hoe kunnen wij mee bijdragen aan de veerkracht van vluchtelingen die mede-Gentenaars zijn? Je bent een Gentenaar, je bent vrijwilliger, je bent beroepskracht… en je bent geïnteresseerd. Welke elementen spelen mee in het mentaal welbevinden, wat kun jij doen, hoe respecteer je jouw en andermans grenzen, welke hulpbronnen zijn er…?

BlinkOut vzw zet in op omgaan met kwetsbaarheid, en hoe dit om te buigen tot kracht. Voor de 10-daagse verleggen we onze blik en stellen we ons mooie BlinkHuis ter beschikking voor een vorming van Amal vzw in samenwerking met CAW Mind-Spring, een psycho-educatief programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen. Amal vzw is de nieuwe naam van het Agentschap Integratie en Inburgering Gent, tot voor kort IN-Gent vzw.

In deze vorming:
· Maak je kennis met de balans van welbevinden
· Krijg je zicht op de elementen die draaglasten en draagkrachten mee bepalen
· Krijg je zicht op hulpbronnen, bij jezelf en bij vluchtelingen
· Krijg je zicht op de taboes en drempels bij vluchtelingen als het gaat om hun psychisch welbevinden
· Sta je stil bij je eigen grenzen en bij die van een ander
· Krijg je praktische tips
· Versterk je jezelf om steunend om te gaan met mede-Gentenaars met een vluchtervaring

Begeleiders: Desiree Derksen van Amal vzw, en Storey Stanikazi van CAW-Mind-Spring (medewerker en Afghaanse ervaringsdeskundige).

—-

Deze activiteit kadert in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Meer info op http://www.samenveerkrachtig.be.

Uitverkocht!

Datum

dinsdag 03 okt 2023
Verlopen!

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

BlinkHuis Gent
Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent

Organisator

Victor Nelen
Victor Nelen
Email
eb.tuoknilb@rotciv

Project- en sociocultureel medewerker

Bijkomende Organisatoren