Elk steunbedrag is o-zo waardevol!

Steunrekening Blinkout vzw

BE16 0018 5770 2974

Als je graag anoniem steunt, super merci!

 

Als je graag onze werking opvolgt, mailen we jou met plezier ons digitaal

jaarverslag. Bezorg je jouw naam en mailadres aan eb.tuoknilb@eilatan ?

 

Als je graag ons mooie jaarverslag op papier thuis ontvangt, bezorg je

jouw naam en postadres aan eb.tuoknilb@eilatan ?

 

 

Dankzij jouw steun kunnen meer mensen in hun eigen waarde en op eigen

ritme opnieuw ‘oefenen’ en meedoen in de samenleving. Onze BlinkHuizen

bieden een warm welkom, waar mensen gehoord, gezien en gewaardeerd worden.