Deprecated: Creation of dynamic property Kava_Theme_Setup::$layout is deprecated in /data/sites/web/blinkoutbe/www/wp-content/themes/kava/config/layout.php on line 11

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Theme_Core\Plugin::$template_conditions_manager is deprecated in /data/sites/web/blinkoutbe/www/wp-content/plugins/jet-theme-core/includes/plugin.php on line 135
Algemene voorwaarden | BlinkOut

Deze voorwaarden zijn van kracht tussen BlinkOut vzw, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent, ON 0687.504.821 (“BlinkOut vzw”) en de ruimtegebruiker die een ruimte huurt in een van BlinkHuizen van BlinkOut vzw (“gebruiker”).

Art. 1: In geval van overmacht (brand, waterschade, glasbreuk, onvoorziene defecten…) en in geval de gereserveerde ruimte(s) onder geen beding veilig en bruikbaar zouden zijn op de dag van de geplande activiteit, zal BlinkOut vzw het verschuldigde saldo terugbetalen.

In dit geval is de overeenkomst onmiddellijk opgezegd en kan de gebruiker geen verhaal en/of schadevergoeding van BlinkOut vzw eisen.

Art. 2: De overeengekomen ruimtes kunnen door de gebruiker in gebruik genomen worden op de dag dat de activiteit doorgaat en volgens afgesproken uur. Ook bij avond- of weekendreservaties houd je je aan de afgesproken ruimte, tijdstippen en afspraken. 

Art. 3: De gebruikte ruimtes dienen ontruimd en opgeruimd te zijn na de activiteit. Het meubilair, materiaal en decoratie in de ruimte mag niet naar andere ruimtes/verdiepingen verplaatst worden, tenzij afgesproken met de (Huis)Verantwoordelijke van BlinkOut vzw. 

Art. 4: Het gebruik van een geluidsinstallatie of andere muziekinstrumenten, is niet toegelaten. BlinkOut vzw heeft geen SABAM vergunning en blijft een prikkelarm StilteHuis. Iedere inbreuk hierop kan aanleiding geven tot het verbreken van de gebruiksovereenkomst.

Art. 5: Het is verboden affiches, versieringen, folders, kaartjes… op te hangen tenzij op de daartoe voorziene plaatsen én in afspraak met de vertegenwoordiger van BlinkOut vzw. De steeds aanwezige publicaties en/of folders, mogen niet worden weggenomen.

Art. 6: Tijdens de activiteiten is het gebruik van kaarsen, vuurwerk, gasflessen, barbecue, andere vuurbronnen en alle andere zaken die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen, zonder voorafgaandelijk akkoord niet toegestaan. Het blokkeren van de aangegeven nooduitgangen door wat dan ook is verboden. Ook parkeren kan niet zonder toestemming. Het aanwezige veiligheidsmateriaal wordt enkel in geval van nood gebruikt. 

Art. 7: In het geheel van het gebouw geldt een totaal rookverbod, zoals de wet het voorschrijft. Zie wet van 22 december 2009 (Stbl. 29.XII.2009).

Art. 8: Eventuele schade aangericht aan gebouwen en/of uitrusting, valt ten laste van de gebruiker. De veroorzaakte schade zal, aan kostprijs voor aanschaf en herstelling, aan de gebruiker worden aangerekend.

Art. 9: BlinkOut vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens de gebruiksperiode, noch voor schade aan of diefstal van materiaal, door de gebruiker in het BlinkHuis binnengebracht, en dit noch binnen het gebouw of buiten op de koer.

Art. 10: Avond- en weekendreservaties gebeuren altijd in overeenkomst met de vertegenwoordiger van BlinkOut vzw.  Zonder sleutel geraak je niet binnen. Indien je als gebruiker de sleutel verliest, wordt een schadevergoeding van €60 in rekening gebracht.

Art. 11: De Huisverantwoordelijke van het BlinkOut-team sluit het BlinkHuis (rond 18.00 uur in Gent, rond 17.00 in Mechelen). Hierbij wordt de volledige afsluit gedaan. Indien je een avond- of weekendreservatie hebt, ben je dus zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de door jou gebruikte delen. Dit houdt in:

 • Alle lichten uit 

 • Verwarming of airco uit 

 • Ramen dicht, ook in de keuken en wc

 • Gebruikte servies wordt naar de keuken beneden gebracht. Indien de vaatwasser vol zit mag je de vaat achterlaten op het keukenaanrecht 

 • Ruimte staat terug klaar voor gebruik de volgende dag 

 • Deur op slot, lichten uit

Je laat ook zelf je klanten of bezoekers binnen/buiten en zorgt daarbij dat de deur te allen tijde gesloten blijft. 

Art. 12: Na 22:00 uur dient men de nachtrust van de buren te respecteren. Ten laatste om 22:30 uur is het BlinkHuis leeg en helemaal afgesloten.

Art. 13: Wanneer je (overdag) een ruimte huurt bij BlinkOut is dit inclusief gratis koffie, thee en water. Ook koekjes worden regelmatig voorzien. Voor grote groepen of events is dit buffet betalend. Dit wordt beslist in overleg met de verantwoordelijke van BlinkOut vzw. 

 • Je kan een vrije bijdrage achterlaten in ons ‘varkentje’ bij het buffet 

 • Koffie en koekjes worden na 18:00 uur niet meer aangevuld (tenzij voor events)

Art. 14: Annulatievoorwaarden (met ingang van 1 juni 2024):

 • Annuleren kan nog steeds gratis tot een aantal uur voor het tijdstip van de reservatie. Dit kan verschillen van ruimte tot ruimte, maar wordt duidelijk aangegeven tijdens het reservatieproces.
 • Sommige ruimtes zijn gratis te annuleren tot 24 uur vooraf – later wordt de volledige kost in rekening gebracht.
 • Andere ruimtes zijn gratis te annuleren tot 72 uur vooraf (bij annulatie tussen 72 en 24 uur op voorhand krijgt de klant nog steeds de helft van het bedrag terug – later wordt de volledige kost in rekening gebracht).
 • Tot 31 mei 2024 gelden de huidige annulatievoorwaarden: gratis annuleren tot de dag vooraf, later wordt de volledige kost in rekening gebracht.
 • Voor avond- of weekendreservaties gelden dezelfde afspraken.
 • Voor langdurige contracten gelden de daarin bepaalde afspraken.
 • Wie boekingen doet via de reservatietool (https://ruimte.blinkout.be), zal zien dat bij annulatie de bedragen automatisch teruggezet worden volgens bovenstaande logica. Het vuilnisbakje verdwijnt automatisch 24 uur vooraf, waardoor annuleren via de website niet meer mogelijk is. BlinkOut verwittigen doe je dan via eb.tuoknilb@tneg.etmiur of eb.tuoknilb@nelehcem.etmiur, maar de reservatie wordt aangerekend.
 • Eventuele wijzigingen in annulatiebeleid per ruimte of andere algemene voorwaarden worden steeds een maand vooraf per email doorgegeven aan alle geregistreerde ruimtegebruikers.

Elk misbruik van onze annulatievoorwaarden kan leiden tot het volledig in rekening brengen van de gereserveerde ruimte(s). Boek dus enkel de ruimtes die met zekerheid gebruikt zullen worden.

Art. 15: BlinkOut vzw heeft het recht op elk ogenblik tijdens het gebruik, toezicht uit te oefenen op het naleven van de huurovereenkomst.

Art. 16: Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk dat je activiteit kan uitgevoerd worden conform alle geldende wettelijke voorwaarden en verzekeringen.