Sabine Oosterlynck – Consumable

copy_endless_paste is de gedachte die de huidige artistieke praktijk van sabine oosterlynck bepaalt en richting geeft. Het is een state of mind, een conceptuele ruimte die ze ontplooit en waarbinnen ze zich als kunstenaar beweegt. Het is de plek waar ze zoekt, verbindt en vindt; waar ze probeert, durft en toont. sabine oosterlynck hanteert de gedachte als een basisconcept – een leidmotief – dat zich vertakt en dat, steeds opnieuw, vanuit een ander perspectief en in een andere gedaante, kan worden herhaald.

Met copy_endless_paste bevraagt sabine oosterlynck de gesteldheid van ons (samen)leven en de manier waarop we omgaan met wat ons omringt. Ze stelt er vragen over originaliteit en reproductie, diversiteit en eenvormigheid, zelfbeschikking en determinatie, oordelen en veroordelen. Tegelijk verkent ze met ieder werk – elke materialisatie van de gedachte – een persoonlijke beeldtaal die ze zich alsmaar nadrukkelijker eigen maakt.
In de verscheidenheid aan werken – copy_endless_paste – duikt telkens opnieuw het etiket op. Net zoals het zich steeds weer aanbiedt in onze omgeving. Het etiket is een beeld voor onze tijd, een representant van onze tijdsgeest. Het is verworden tot een archetypisch symbool voor hoe we ons verhouden tot de dingen en is exemplarisch voor hoe we omgaan met mensen. In zijn oorspronkelijke context bakent het etiket af: het bepaalt een hoedanigheid of het geeft een vervaldatum aan; het reduceert een object tot een financiële waarde, tot de prijs die het kreeg toebedeeld. Het etiket hecht zich aan ons consumptiegedrag en wijst ons op onze voortdurende dwang tot labelen.

Door het etiket uit zijn oorspronkelijke context te halen, bevrijdt sabine oosterlynck het uit het functionele kader waarbinnen het zich ophoudt. Ze doorbreekt de beperkende contouren en staat het etiket toe om zichzelf in autonomie te hervinden. Ze biedt het zo de mogelijkheid de problematische aard waartoe het is veroordeeld achtereenvolgens te tonen, te problematiseren en achter te laten. Het etiket wordt een kritiek: een activist.
Van zodra het etiket zichzelf ontmaskert kan het op zoek gaan naar een nieuwe betekenis, een hernieuwde hoedanigheid, met aandacht voor zijn vormen. Tegelijk herinterpreteert sabine oosterlynck de handeling van het etiketteren. Ze verlaat de pragmatiek van het gebaar, heropent de traditionele ruimte waarbinnen die bestaat. Ze introduceert het etiketteren als een performatieve geste: betekenisvol en kritisch, poëtisch en esthetisch.

Inschrijven ticketlink hieronder +
7 euro per persoon, overschrijven op BE65 0018 28653696,
met vermelding ‘naam’ 23 juli Sabine Oosterlynck – Consumable

Datum

donderdag 23 jul 2020
Verlopen!

Tijd

14:00 - 15:00

Kosten

7 euro

Locatie

BlinkOut
Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent
BlinkOut vzw

Organisator

BlinkOut vzw
Email
info@blinkout.be
Website
https://www.blinkout.be
Website Sabine Oosterlynck

Hey, hoe vind je onze nieuwe website..?
We horen graag je mening!