Een prikkelarme ruimte in jouw organisatie? Concreet aan de slag met ‘overprikkeling‘?

Een prikkelarme ruimte in jouw organisatie? Een mooie, inspirerende plek om in stilte geconcentreerd te werken of om even te pauzeren… voor sommige werknemers een noodzaak om het beste van zichzelf te kunnen geven, voor anderen een echte meerwaarde. Zo’n ruimte biedt zowel zuurstof voor de zintuigen als een tegengewicht aan de vaak prikkelrijke werkomgevingen. We gaan samen met jullie (werknemers) aan de slag om in jouw organisatie zo’n ‘luwteplek’ te organiseren. Dit traject bestaat uit verschillende fases.

Concreet aan de slag met ‘overprikkeling‘? Hoe kunnen we dagelijks omgaan met alle prikkels die op ons afkomen? Methodieken voor effectiever en efficiënter werken, organisatie van (digitale) informatie, omgaan met stress en tijdsdruk, loslaten en in balans blijven, tijd krijgen voor ‘deep work’… . Door aandacht voor eigen ritme, overzicht, rust en ruimte, kan iedereen zijn talenten maximaal benutten. We werken individueel of in groep.

We bieden verder ook verschillende workshops op maat, voor kleinere of grote groepen, prijs te bespreken. Deze sessies gaan door in onze eigen ruimtes of in jullie organisatie.

Een greep uit de onderwerpen: veerkracht, preventie burn- & bore-out, verbindend communiceren, zelfvertrouwen, verstilling, omgaan met stress, organiseren, omgaan met tijd, mijn energie in balans, mijn eigen ritme, omgaan met verwachtingen. Meer info.

Even afstemmen over jouw idee of vraag? Contacteer ons

Hey, hoe vind je onze nieuwe website..?
We horen graag je mening!